SWEDAC-Ackreditering

Ackrediteringsmärke 8051 Färg

För att bli ackrediterade för att ”släcka 2:or”, likaså för installation/kontroll färdskrivare så behövs särskild utrustning som underhålls och kalibreras regelbundet enligt särskilda krav.
SWEDAC är nationellt ackrediteringsorgan för Sverige och därmed den myndighet som utfärdar dessa tillstånd men först efter att verkstaden upprättat en godkänd kvalitetsmanual och berörda mekaniker/kontrollanter genomgått utbildning och därefter prov på dessa kunskaper.

SWEDAC utför sedan regelbunden revision för att följa upp att verkstaden/kontrollorganet arbetar enligt upprättad kvalitetsmanual samt att kontrollutrustning underhålls och kalibreras enligt gällande krav.
Begreppet ackreditering innebär alltså dels ett förtroende av myndigheterna samt ett erkännande av kompetens för en viss uppgift, till exempel provning och kontroll av olika objekt, i detta fall fordon och färdskrivare.

Vill du veta mer?

Skicka in din förfrågan i kontaktformuläret eller ring oss.