Ackrediterad för kontroll/installation färdskrivare

Vi är ett av SWEDAC ackrediterat kontrollorgan med behörighet att kontrollera och installera såväl digitala som analoga färdskrivare i tunga fordon. Färdskrivare är obligatoriskt för dom flesta tunga fordon som framförs i yrkesmässig trafik. Detta genom Rådets förordning EEG nr 3821/85 som  gäller alla EU-länder.

Polisen gör ständiga kontroller av lastbilar och deras färdskrivare. Genom att anlita ett ackrediterat kontrollorgan kan ni vara säkra på att få en korrekt service och slippa onödiga böter.

Hos oss får ni all den service ni behöver för att tryggt kunna arbeta på vägarna.

För att bli ackrediterade för att ”släcka 2:or”, likaså för installation/kontroll färdskrivare så behövs särskild utrustning som underhålls och kalibreras regelbundet enligt särskilda krav.
SWEDAC är det ackrediteringsorgan som utfärdar dessa tillstånd men först efter att verkstaden upprättat en godkänd kvalitetsmanual och berörda mekaniker/kontrollanter genomgått utbildning och därefter prov på dessa kunskaper.
SWEDAC utför sedan regelbunden revision för att följa upp att verkstaden/kontrollorganet arbetar enligt upprättad kvalitetsmanual samt att kontrollutrustning underhålls och kalibreras enligt gällande krav.
Begreppet ackreditering innebär alltså dels ett förtroende av myndigheterna samt ett erkännande av kompetens för en viss uppgift, till exempel provning och kontroll av olika objekt, i detta fall fordon och färdskrivare.

Vill du veta mer?

Skicka in din förfrågan i kontaktformuläret eller ring oss.

    Namn*

    Epost*

    Telefonnummer*

    Ditt meddelande