Reservdelar Dalarna

Ska du lämna in bilen på en bilverkstad i Falun? Du vet väl om att du har rätt att välja fritt bland bilverkstäder och reservdelar, även under garantitiden? Det kan spara dig både tid och pengar att hitta ett eget alternativ till märkesverkstaden för reparation av din bil.

 

Det sägs ofta att du måste serva din bil på en auktoriserad verkstad för att få behålla garantin för nya bilar. Det är ett gammalt mantra som används för att motivera märkesverkstadens fördelar när valet står mellan en märkesbunden och en oberoende verkstad.

 

Gamla sanningar kan ta långt tid att bli av med. Men idag är denna detta bara en myt! Tidigare kunde biltillverkarna ha sådana krav. Men efter ett beslut av EU-kommissionen finns det sedan 1 juni 2010 en lag som anger att detta inte är tillåtet. Biltillverkarna får inte gynna de egna verkstäderna på ett sådant sätt.

 

Det kan finnas många anledningar till att man vill gå till en oberoende verkstad. Det kan handla om att du får ett billigare pris hos den oberoende verkstaden. Eller så kan det handla om närheten till verkstaden eller att du där kan få snabbare service. Ofta kanske man kanske känner en viss bilmekaniker som man litar på och vill använda sig av. Oavsett anledning är det ditt fria val.

 

Du har rätt att gå till den bilverkstad i Falun du själv önskar och samtidigt behålla garantin. De krav som finns är att arbetet ska vara fackmannamässigt utfört och reservdelarna ska motsvara den kvalitet som specificerats av biltillverkaren.

 

I vissa reklamationsärenden där det är biltillverkaren som ska stå för kostnaden kan det dock vara krav på att bilen ska lämnas till en märkesverkstad. Det kan till exempel handla om produktionsfel eller felaktig montering. Kolla upp detta noga innan du går till en bilverkstad i Dalarna, så att du inte riskerar att stå med kostnader själv som du egentligen inte skulle haft.

 

Biltillverkarnas så kallade originaldelar eller märkesdelar är i de flesta fall inte tillverkade av dem själva. Du kan finna identiska reservdelar eller delar av samma kvalitet hos de oberoende verkstäderna. Där har de dessutom oftast ett lägre pris.

 

När det kommer till garanti och reklamation har biltillverkaren och återförsäljaren ansvaret för bilen så som den såldes till dig. Däremot är det bilverkstaden som du ska vända dig till om servicen du fått där är dåligt utförd, eller om reservdelarna inte håller måttet.

 

Att veta sina rättigheter är alltid en stor fördel när du ska serva din bil. Kostnaden för underhåll av bilen är ofta en ganska betydande del i en bilägares budget och självklart vill man hålla nere priset. Men det är också viktigt att jobbet blir korrekt utfört och reservdelarna håller måttet. Din oberoende bilverkstad i Falun kan erbjuda dig service och reservdelar till bra priser utan att tumma på kvaliteten.

 

När du väljer bilverkstad i Dalarna har du alltså stor frihet och många alternativ att välja emellan. Och du kan få service och reservdelar av bra kvalitet på såväl en oberoende verkstad som en märkesverkstad!

Ska du lämna in bilen på en bilverkstad i Falun? Du vet väl om att du har rätt att välja fritt bland bilverkstäder och reservdelar, även under garantitiden? Det kan spara dig både tid och pengar att hitta ett eget alternativ till märkesverkstaden för reparation av din bil.

 

Det sägs ofta att du måste serva din bil på en auktoriserad verkstad för att få behålla garantin för nya bilar. Det är ett gammalt mantra som används för att motivera märkesverkstadens fördelar när valet står mellan en märkesbunden och en oberoende verkstad.

 

Gamla sanningar kan ta långt tid att bli av med. Men idag är denna detta bara en myt! Tidigare kunde biltillverkarna ha sådana krav. Men efter ett beslut av EU-kommissionen finns det sedan 1 juni 2010 en lag som anger att detta inte är tillåtet. Biltillverkarna får inte gynna de egna verkstäderna på ett sådant sätt.

 

Det kan finnas många anledningar till att man vill gå till en oberoende verkstad. Det kan handla om att du får ett billigare pris hos den oberoende verkstaden. Eller så kan det handla om närheten till verkstaden eller att du där kan få snabbare service. Ofta kanske man kanske känner en viss bilmekaniker som man litar på och vill använda sig av. Oavsett anledning är det ditt fria val.

 

Du har rätt att gå till den bilverkstad i Falun du själv önskar och samtidigt behålla garantin. De krav som finns är att arbetet ska vara fackmannamässigt utfört och reservdelarna ska motsvara den kvalitet som specificerats av biltillverkaren.

 

I vissa reklamationsärenden där det är biltillverkaren som ska stå för kostnaden kan det dock vara krav på att bilen ska lämnas till en märkesverkstad. Det kan till exempel handla om produktionsfel eller felaktig montering. Kolla upp detta noga innan du går till en bilverkstad i Dalarna, så att du inte riskerar att stå med kostnader själv som du egentligen inte skulle haft.

 

Biltillverkarnas så kallade originaldelar eller märkesdelar är i de flesta fall inte tillverkade av dem själva. Du kan finna identiska reservdelar eller delar av samma kvalitet hos de oberoende verkstäderna. Där har de dessutom oftast ett lägre pris.

 

När det kommer till garanti och reklamation har biltillverkaren och återförsäljaren ansvaret för bilen så som den såldes till dig. Däremot är det bilverkstaden som du ska vända dig till om servicen du fått där är dåligt utförd, eller om reservdelarna inte håller måttet.

 

Att veta sina rättigheter är alltid en stor fördel när du ska serva din bil. Kostnaden för underhåll av bilen är ofta en ganska betydande del i en bilägares budget och självklart vill man hålla nere priset. Men det är också viktigt att jobbet blir korrekt utfört och reservdelarna håller måttet. Din oberoende bilverkstad i Falun kan erbjuda dig service och reservdelar till bra priser utan att tumma på kvaliteten.

 

När du väljer bilverkstad i Dalarna har du alltså stor frihet och många alternativ att välja emellan. Och du kan få service och reservdelar av bra kvalitet på såväl en oberoende verkstad som en märkesverkstad!

Posted in